Grup țintă

Centrul de Informare Europe Direct – “Bucovina” Suceava are ca grup ţintă cetăţenii în general, mass-media, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de învăţământ, autorităţile administraţiei publice, alte instituţii publice.
În calitate de membru al Reţelei Europe Direct, centrul facilitează accesul cetăţenilor la informaţii privind domeniile de activitate ale Uniunii Europene, în special al celor care au impact asupra vieţii de zi cu zi a cetăţenilor şi creează cadrul de comunicare şi dezbatere publică, pe teme europene, la nivel local. Centrul de Informare Europe Direct sporeşte capacitatea de comunicare a Uniunii Europene datorită unor relaţii strânse şi a unei coordonări cu celelalte reţele de informare şi asistenţă ale UE din domenii de acţiune politică specifice.
Prin intermediul centrului sunt oferite informaţii, consiliere, asistenţă şi răspunsuri la întrebări privind Uniunea Europeană, modul de funcţionare a Parlamentului European în răspunsuri la întrebări privind UE, modul de funcţionare a Parlamentului European în perspectiva alegerilor europarlamentare din luna mai 2014, priorităţile UE – în special strategia de creştere economică “Europa 2020″ – legislaţia UE, politicile şi programele, oportunităţile de finanţare. Acestea vor fi promovate prin instrumentele specifice de comunicare (site, facebook, publicaţii) şi prin interacţionarea societăţii civile / instituţiile publice locale (autorităţi publice, ONG-uri, multiplicatori) şi presă la nivel local şi regional.
Centrul stimulează dezbaterile prin organizarea de conferinţe şi evenimente (alegeri parlamentare naţionale şi europene, Spring Day in Europe, Ziua Europei – 9 Mai, Green Week – prima săptămână din luna iunie etc.) şi canalizează întrebările / răspunsurile cetăţenilor către UE.
Centrul de Informare EUROPE DIRECT – “Bucovina” Suceava constituie un model de informare şi comunicare coerentă, credibilă şi eficientă, acoperind în mod real cerinţele specifice ale comunităţilor locale din zona de implementare.
În funcţionarea sa şi în toate activităţile desfăşurate, centrul este neutru din punct de vedere politic, latura sa fiind tehnică, de informare.
Informaţiile oferite se fac în mod direct şi nediscriminatoriu.