Obiective

Centrul de Informare EUROPE DIRECT – “Bucovina” Suceava are ca obiectiv general pentru anul 2014 asigurarea unor servicii de informare europeană a cetăţenilor, concomitent cu crearea posibilităţii ca aceştia să-şi facă cunoscute ideile / să facă schimb de opinii în toate domeniile activităţilor Uniunii Europene, mai ales a celor cu impact major asupra comunităţilor locale.
Obiectivele specifice ale centrului sunt:
- Furnizarea de informaţii, consiliere şi răspunsuri la întrebări privind Uniunea Europeană, drepturile cetăţenilor, politicile UE, programe şi oportunităţi de finanţare;
- Realizarea unei informări corecte şi eficiente a cetăţenilor cu privire la cadrul general al valorilor democratice europene, în special în privinţa drepturilor lor fundamentale;
- Promovarea cetăţeniei participative prin instrumente de comunicare diversificate (site, materiale informative tipărite, publicaţii electronice, conferinţe tematice, evenimente cu participare locală / regională, dezbateri etc.);
- Interacţionarea cu multiplicatorii de informaţie şi media locală şi regională (inclusiv zona transfrontalieră), pentru promovarea valorilor europene şi a priorităţilor UE, în special strategia de creştere economică “Europa 2020″;
- Conversia informaţiei generale, prin adaptarea sa la capacitatea directă de percepţie a cetăţenilor din zona de implementare a centrului, în funcţie de tradiţiile economice, sociale, culturale, religioase, lingvistice şi etnice diferite, astfel încât să se înlesnească informarea şi comunicarea.

Prin modul în care aceste obiective vor fi îndeplinite, se va realiza şi misiunea generală a Centrului de Informare Europe Direct – “Bucovina” Suceava.

Misiunea centrului este:
- Să furnizeze informaţii cetăţenilor europeni la nivel local şi regional, aducând informaţia europeană cât mai aproape de cetăţeni, într-o formă adaptată nevoilor lor specifice;
- Să ofere informaţii, consilierere, asistenţă şi răspunsuri la întrebări privind Uniunea Europeană, în special cu privire la drepturile cetăţenilor Uniunii Europene, priorităţile Uniunii Europene (în special strategia de creştere economică “Europa 2020″), legislaţia sa, policile sale, programele şi oportunităţile sale de finanţare;
- Să promoveze o cetăţenie participativă prin intermediul diferitelor instrumente de comunicare (site internet, mijloace de comunicare sociale, publicaţii etc.) şi prin interacţiunea cu părţile interesate, multiplicatori şi presă la nivel local şi regional;
- Să stimuleze dezbaterea prin organizarea de evenimente şi canalizarea răspunsurilor cetăţenilor către Uniunea Europeană;
- Să sprijine activităţile Reprezentanţei Comisiei Europene în România şi a Biroului de Informare a Parlamentului European în România.