Atenuarea impactului social și de mediu produs de închiderea a două mine de cărbune necompetitive până în 2018

Comisia Europeană a constatat că proiectul României de a acorda un sprijin în valoare de 447,8 milioane RON pentru atenuarea impactului social și de mediu produs de închiderea a două mine de cărbune necompetitive până în 2018 este conform cu normele UE în materie de ajutoare de stat. Concluzia Comisiei a fost că sprijinul nu va denatura concurența în mod nejustificat.
Mai multe detalii în pagina:
https://ec.europa.eu/romania/news/20162411_
autorizare_sprijin_inchiderea_minelor_ro.

Comentariile sunt închise.