Programul de lucru al Comisiei Europene în 2015

În 2015, programul de lucru al Comisiei Europene conține 23 de noi inițiative, în linie cu orientările politice prezentate de președintele Jean-Claude Juncker, și 80 de propuneri existente ce urmează a fi retrase sau modificate, din motive politice sau tehnice.
În principal, Comisia s-a angajat să adopte în 2015 norme referitoare la:

  • un plan de investiții pentru Europa;
  • un ambițios pachet de măsuri privind piața unică digitală;
  • primii pași către o Uniune Europeană a energiei;
  • o abordare mai echitabilă privind impozitarea;
  • o agendă europeană privind migrația;
  • o uniune economică și monetară aprofundată.

De asemenea, Comisia a examinat aproximativ 450 de propuneri pentru care în prezent se așteaptă o decizie din partea Parlamentului European și a Consiliului, și are în vedere retragerea sau modificarea a 80 dintre acestea. Comisia va aștepta opiniile Parlamentului European și ale Consiliului cu privire la aceste propuneri înainte de a le retrage oficial.
Mai multe detalii sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/17122014_planul_de_lucru_
al_comisiei_europene_ro.htm

Înregistrarea declarației de deschidere susținute de președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker în sesiunea Parlamentului European poate fi urmărită în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I096573

Înregistrarea declarației susținute de către prim-vicepreședintele Frans Timmermans, responsabil pentru mai buna reglementare, relații interinstituționale, statul de drept și Carta drepturilor fundamentale, este disponibilă în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I096996

Înregistrarea dezbaterii parlamentare asupra programului de lucru al Comisiei Europene se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I096574

Înregistrarea declarației susținute în încheierea dezbaterii de către prim-vicepreședintele Frans Timmermans este disponibilă în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I096575

Înregistrarea declarației susținute de președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker la încheierea dezbaterii poate fi urmărită în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I096998

Înregistrarea conferinței de presă susținute de către prim-vicepreședintele Frans Timmermans după încheierea dezbaterii este disponibilă în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I096863

Ionuț Epurescu-Pascovici, Mihaela Mihai și Mihaela Delcea fac parte dintre cei 328 de oameni de știință selectați de Consiliul European pentru Cercetare (CEC)

Ionuț Epurescu-Pascovici, Mihaela Mihai și Mihaela Delcea fac parte dintre cei 328 de oameni de știință selectați de Consiliul European pentru Cercetare (CEC) pentru a beneficia de prestigioasele sale granturi dedicate cercetătorilor aflați la început de carieră.
Fiecare dintre aceste granturi are o valoare ce poate ajunge până la 2 milioane de euro. Suma totală alocată (485 mil.) contribuie la sprijinirea, în Europa, a unei noi generații de oameni de știință de elită, pentru a dezvolta așa-numita „cercetare fundamentală”: proiecte de cercetare ambițioase, cu grad ridicat de risc și rezultate concrete valoroase din orice domeniu.
Proiectele selectate acoperă o gamă largă de teme, printre care articolele de îmbrăcăminte din textile electronice alimentate cu căldura corpului, detectarea bacteriilor prin miros, „competența în materie de toxicitate” din industria petrochimică, originile raționalității umane, combaterea inflamațiilor legate de cancer, precum și optimizarea designului interfețelor cu utilizatorul.
Creat în 2007 de către UE, Consiliul European pentru Cercetare (CEC) este prima organizație europeană de finanțare a cercetării de vârf în domenii de frontieră. În fiecare an, CEC îi selectează și finanțează pe cei mai buni și mai creativi cercetători, indiferent de naționalitate și de vârstă, pentru a desfășura în Europa proiecte cu o durată de cinci ani. De asemenea, CEC se străduiește să atragă în Europa cercetători de nivel înalt din întreaga lume. Până în prezent, Consiliul European pentru Cercetare a finanțat peste 4.500 de cercetători de nivel înalt aflați în diferite etape ale carierei lor.
Mai multe detalii sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/17122014_sprijin_financiar_
pentru_cercetatori_aflati_la_inceputul_carierei_ro.htm
 

59% dintre români au o imagine pozitivă despre Uniunea Europeană

59% dintre români au o imagine pozitivă despre Uniunea Europeană, iar 46% dintre ei cred că vocea lor contează în Uniune. În plus, ei sunt printre cei mai optimiști dintre europeni în ceea ce privește viitorul continentului (74%, față de un maxim de 78% înregistrat în Irlanda). Principalele preocupări ale românilor se referă la șomaj, situația economică, precum și la creșterea prețurilor și a inflației.
În medie, 39% dintre europeni au o imaginea pozitivă asupra Uniunii, 40% cred că vocea lor contează, iar 56% privesc cu optimism spre viitor. Principalele preocupări sunt, în mare, aceleași cu ale românilor, ele referindu-se la șomaj, situație economică și imigrație.
Datele fac parte din cel mai recent sondaj Eurobarometru de tip standard. El a fost realizat prin interviuri față în față care au avut loc în perioada 8–17 noiembrie 2014. În total au fost intervievate 32.598 de persoane din toate statele membre UE și din țările candidate.
Mai multe detalii pe acest subiect sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/17122014_sondaj_
eurobarometru_creste_increderea_in_uniunea_europeana_ro.htm

Președintele Jean-Claude Juncker și membrii colegiului comisarilor europeni au depus jurământul solemn

În data de 10 decembrie 2014 începând cu orele 16.30 (ora României), președintele Jean-Claude Juncker și membrii colegiului comisarilor europeni au depus jurământul solemn de preluare a mandatului în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Ceremonia va fi transmisă în direct pe Europe by Satellite.
Prin acest „angajament solemn”, membrii Comisiei se angajează să respecte tratatele și să își îndeplinească atribuțiile într-un mod pe deplin independent și având în vedere interesul general al Uniunii. De asemenea, ei se angajează să nu solicite și nici să nu accepte instrucțiuni din partea niciunei autorități, să se abțină de la implicarea în acțiuni incompatibile cu îndatoririle lor și cu executarea atribuțiilor lor și să își respecte obligațiile pe durata mandatului și după încheierea acestuia.
De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, comisarii se angajează, de asemenea, în cadrul jurământului de preluare a mandatului, să respecte Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
Mai multe detalii pe subiect sunt disponibile în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/10122014_comisia_
juncker_depune_juramantul_de_independenta_ro.htm

Echipe din partea Fondului Monetar Internațional (FMI) și a Comisiei Europene (CE) au vizitat România

Echipe din partea Fondului Monetar Internațional (FMI) și a Comisiei Europene (CE) au vizitat România, în perioada 2-9 decembrie 2014, pentru discuții tehnice asupra bugetului 2015.
Echipele au ajuns la o înțelegere amplă cu autoritățile asupra bugetului 2015, în linie cu obiectivele programului sprijinit prin intermediul acordului de tip stand-by cu FMI și a asistenței pentru balanța de plăți din partea CE. Proiectul de buget va include o țintă de deficit de 1.8% din PNB în termeni de lichidități și de 1,2% din PNB în termeni ESA. Acest lucru e în concordanță cu atingerea obiectivului bugetar pe termen mediu (OTM) al unui deficit structural de 1% din PNB (bază ESA) în 2015, în paralel cu facilitarea unei mai rapide absorbții a fondurilor europene.
O misiune comună pentru o evaluare completă a programului va fi organizată în ianuarie.
Textul declarației în limba engleză este disponibil în pagina:
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-2507_en.htm
Persoane de contact:
Annika BREIDTHARDT (+ 32 2 295 61 53)
Audrey AUGIER (+32 2 297 16 07)
Pentru informații generale, vă rugăm să contactați:
Europe Direct la telefon 00 800 67 89 10 11 sau pe email