Congresul Aniversar al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România şi Şcoala Internaţională de Vară – Suceava

Reprezentanţii Centrului de Informare Europe Direct – “Bucovina” Suceava au participat la Congresul Aniversar  al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, care a avut loc în ziua de 21 august 2014, la Casa Culturii Suceava.
În ziua de 22 august 2014, reprezentanţii Centrului de Informare Europe Direct – “Bucovina” Suceava au fost invitaţi şi au participat la Liceul cu Program Sportiv Suceava, unde, în cadrul Şcolii de Vară.
Pentru mai multe informaţii şi imagini vezi Galeria foto.

Centrul de Informare Europe Direct –„Bucovina” Suceava a participat la Festivalul Nordului

Centrul de Informare Europe Direct –„Bucovina” Suceava a participat la Festivalul Nordului, care a avut loc la Darabani, judeţul Botoşani, în perioada 8 – 10 august 2014. Împreună cu voluntarii centrului, echipa Centrului de Informare s-a deplasat la Darabani unde, în ziua de 8 august, a participat activ la Atelierul „Uniunea Europeană şi valorile ei”. Acest Atelier a avut loc la Liceul Dimitrie Cantemir, în prezenţa a peste 50 de participanţi. Cei prezenţi au  fost interesaţi de toată tematica prezentată, au pus întrebări, au răspuns corect la întrebările puse de trainer şi, în final, au primit premii şi diplome. Standul cu materiale informative, steguleţe, diferite materiale promoţionale, a trezit interesul celor prezenţi şi în primul rând, al elevilor. Smărăndiţa a fost eleva cu un nume atât de frumos şi de românesc, care a ştiut să răspundă corect la cele mai multe întrebări despre Uniunea Europeană şi să călăuzească grupul din Suceava, la celelalte activităţi dedicate Zilelor Nordului.
Mai multe informaţii şi imagini vezi la Galeria foto.

A fost adoptat “Acordul de parteneriat” cu România

A fost adoptat “Acordul de parteneriat” cu România, acord ce stabilește strategia de utilizare optimă, în întreaga țară, a fondurilor structurale și de investiții europene în perioada 2014-2020.
Acordul pregătește terenul pentru investirea a 23 de miliarde euro, sumă care reprezintă totalul finanțărilor în cadrul politicii de coeziune (în prețuri curente, incluzând finanțarea în cadrul Cooperării teritoriale europene și alocările bugetare pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor), precum și a 8 miliarde euro pentru dezvoltare rurală și 168 de milioane euro pentru sectorul pescuitului și pentru cel maritim.
Acordul de parteneriat (AP) include cinci fonduri structurale și de investiții europene (fonduri ESI), și anume: Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune (FC), Fondul social european (FSE), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF). Alocările disponibile în cadrul acestor fonduri sunt după cum urmează: 10,726 miliarde euro (FEDR), 6,935 miliarde euro (FC), 4,774 miliarde euro (FSE), 8,016 miliarde euro (FEADR) și 0,168 miliarde euro (EMFF).
Investițiile UE vor atenua șomajul și vor stimula competitivitatea și creșterea economică prin sprijinul acordat inovării, formării profesionale și învățământului în orașe și în zonele rurale. De asemenea, investițiile vor promova spiritul antreprenorial, vor combate excluziunea socială și vor contribui la dezvoltarea unei economii ecologice, în care resursele sunt utilizate eficient.
Mai multe detalii pe subiect sunt disponibile în comunicatul de presă și în rezumatul acordului de parteneriat disponibile în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/06082014_acordul_de_parteneriat
_cu_romania_privind_utilizarea_fondurilor_structurale_ro.htm

Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică 2014

La deschiderea spectaculoasă a Olimpiadei Internaţionale de Astronomie şi Astrofizică ce a avut loc sâmbătă, 2 august 2014, în interiorul Cetăţii de Scaun din Suceava, au fost invitaţi să participe şi reprezentanţii Centrului de Informare EUROPE DIRECT “Bucovina” Suceava.  Pentru a fi cât mai aproape de participanţii la olimpiadă, cu informaţii despre Europa şi UE şi cu acordul conducerii Universităţii  “Ştefan cel Mare” Suceava, CIED –“Bucovina” Suceava a organizat un stand cu pliante informative în limbile română, engleză, franceză, spaniolă, germană, steguleţe cu însemnele României şi Uniunii Europene, flyere, diferite materiale promoţionale (mici vaze din ceramică neagră), etc., într-un spaţiu  facil contactării acestora.
Imagini de la eveniment vezi pe Galeria foto.

În 2013, autoritățile vamale române au înregistrat cazuri de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală

În 2013, autoritățile vamale române au înregistrat 334 cazuri (în scădere cu 9% față de 2012) și au reținut 1.711.152 de articole (în scădere cu 18%) suspectate de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală (DPI).
Potrivit raportului anual al Comisiei privind acțiunile vamale pentru protejarea DPI, pe ansamblul UE, autoritățile vamale au reținut aproape 36 de milioane de articole suspectate de încălcarea drepturilor sus-menționate. Deși această cifră este mai mică decât cifrele din anii anteriori, valoarea bunurilor interceptate reprezintă totuși mai mult de 760 de milioane de euro.
Articolele de îmbrăcăminte (12% din totalitatea articolelor reținute) și medicamentele (10%) se numără printre principalele categorii de mărfuri reținute. Coletele poștale și de curierat au reprezentat aproximativ 70% dintre intervențiile vamale, 19% dintre rețineri având loc în legătură cu traficul poștal de medicamente. Aproximativ 90% din totalul bunurilor reținute în vamă fie au fost distruse, fie au făcut obiectul unor acțiuni în justiție pentru stabilirea încălcării.
China continuă să fie principala sursă de produse contrafăcute; din totalul produselor reținute, 66% provin din China, iar 13% din Hong Kong. Alte țări însă au fost sursa principală pentru anumite categorii de produse, de exemplu Turcia pentru parfumuri și produse cosmetice, iar Egiptul pentru produsele alimentare.
Mai multe detalii pe acest subiect sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/31072014_protejarea_
drepturilor_de_proprietate_intelectuala_ro.htm
 

Comisia Europeană va cofinanța, în cadrul programului TEN-T, 4 proiecte de infrastructură de transport

Comisia Europeană va cofinanța, în cadrul programului TEN-T, 4 proiecte de infrastructură de transport ce urmează a fi puse în practică integral sau parțial în România, valoarea maximă a eventualului sprijin acordat fiind de peste 10 milioane de euro.
Proiectele au fost selectate în cadrul cererilor de propuneri anuale și multianuale organizate în cadrul programului privind Rețeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T) și vor contribui la finalizarea rețelei TEN-T, precum și la studierea unor modalități inovatoare de reducere a amprentei de carbon din sectorul transporturilor.
Mai multe detalii pe această temă sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/31072014_ue_sprijina_
patru_proiecte_de_infrastructura_in_romania_ro.htm