Raport național (2013) privind calitatea apelor pentru scăldat din România

Bruxelles, 27 mai 2014
Potrivit celui mai recent raport național (2013) privind calitatea apelor pentru scăldat din România, în toate cele 50 de zone monitorizate, parametrii principali se înscriu în valorile obligatorii pentru ca aceste ape să fie considerate de calitate bună, în timp ce în 17 dintre ele, parametrii se înscriu și în cele de referință pentru ca apele să fie considerate de calitate excelentă. Monitorizarea are în vedere 49 de zone cu ape marine de coastă și 1 zonă cu ape de interior (lac).
Aceste date fac parte din Raportul anual privind calitatea apei pentru scăldat, elaborat de Agenția Europeană de Mediu (AEM), raport ce conține informații cu privire la calitatea apei din 22.000 de zone pentru scăldat din UE, Elveția și, pentru prima oară, din Albania. Pe lângă acest raport, AEM a publicat o hartă interactivă care arată situația fiecărei zone pentru scăldat în 2013.
Raportul arată că, la nivelul UE, în peste 95% dintre zonele pentru scăldat au fost respectate cerințele minime de calitate a apei, iar în 83% dintre ele au fost îndeplinite cerințe mai stricte, acestea obținând calificativul „excelent”. Proporția zonelor pentru scăldat cu un nivel slab al calității apei a fost de doar 2%. De asemenea, proporția zonelor în care au fost respectate cerințele minime în 2013 a fost aproximativ la același nivel ca în 2012, însă proporția zonelor pentru scăldat care au obținut calificativul „excelent” a crescut de la 79%, în 2012, la 83% , în 2013.
Mai multe detalii pe subiect sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/27052014_calitatea_apei_
in_zonele_de_scaldat_ro.htm

Raportul național se găsește aici. (în engleză)
Listele cu zonele de scăldat propuse în fiecare an pentru monitorizare și tabelele privind calitatea apei sunt disponibile în pagina:
http://www.ms.gov.ro/?pag=182

Potrivit celui mai recent raport Eurydice

Bruxelles, 22 mai 2014
Potrivit celui mai recent raport Eurydice, România face parte dintre statele membre UE care nu dispun de informații privind diversificarea structurii corpului studențesc, au o structură de finanțare a învățământului superior bazată pe anumiți factori (între care rata de finalizare/abandonare a studiilor este doar unul opțional), iau în considerare previziunile privind piața muncii în planificarea și gestionarea educației universitare (în principal, pentru a decide numărul de locuri finanțate de stat în programele de învățământ) și în care nu există  servicii de consiliere profesională a absolvenților.�
Acestea sunt doar câteva din datele referitoare la România din cel mai recent raport Eurydice, intitulat “Modernizarea învățământului superior în Europa: acces, păstrarea în structura de învățământ și capacitatea de inserție profesională”. Acest raport analizează măsurile pe care guvernele și instituțiile de învățământ superior le adoptă pentru a extinde accesul la învățământul superior, a majora numărul de studenți care își termină studiile (păstrarea în structura de învățământ) și a oferi studenților orientări privind intrarea pe piața forței de muncă (capacitatea de inserție profesională).
Peste 30 de țări au participat la anchetă – toate statele membre ale UE, cu excepția Luxemburgului și a Olandei, la care s-au adăugat Islanda, Liechtenstein, Muntenegru, Norvegia și Turcia.
Misiunea rețelei Eurydice este de a înțelege și a explica modul în care sunt organizate și funcționează diferitele sisteme educaționale din Europa. Rețeaua furnizează descrieri ale sistemelor naționale de educație, studii comparative dedicate unor teme specifice, indicatori și statistici. Prin activitatea sa, Eurydice urmărește să promoveze înțelegerea, cooperarea, încrederea și mobilitatea la nivel european și internațional. Rețeaua este alcătuită din unități naționale, situate în diferitele țări europene, și este coordonată de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a UE.
Detalii suplimentare sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/22052014_deficitul_de_informatii_piedica_
in_calea_invatamantului_ro.htm

Raportul Eurydice se găsește (în limba engleză) aici.

Proiectul fundației ADEPT pentru zona Sighișoara-Târnava Mare

Bruxelles, 22 mai 2014
Proiectul fundației ADEPT pentru zona Sighișoara-Târnava Mare, România, a câștigat premiul primei ediții a concursului NATURA 2000 la secțiunea “Beneficii socio-economice”. El reprezintă un exemplu al modului în care acest program generează creștere economică și asigură mijloace durabile de subzistență în zonele rurale.
Proiectul sus-menționat le permite agricultorilor să ducă un trai mai bun lucrând în mod durabil terenuri cu valoare naturală ridicată, protejând, în același timp, un peisaj unic cu o biodiversitate bogată. Datorită acestui proiect, 2.300 de familii de fermieri din regiune obțin venituri de peste 2,5 milioane de euro anual. În plus, inițiative similare încep să fie puse în aplicare și în alte regiuni din România.
Premiile concursului NATURA 2000 sunt o recunoaștere a excelenței în gestionarea siturilor Natura 2000, scoțând în evidență valoarea rețelei pentru comunitățile și economiile locale. Premiile, care reflectă gama largă de activități desfășurate în rețeaua Natura 2000, se acordă pentru cinci secțiuni: (i) Conservare, (ii) Beneficii socioeconomice, (iii) Comunicare, (iv) Concilierea intereselor/percepțiilor și (v) Crearea de rețele și cooperarea transfrontalieră. Câștigătorii primei ediții a concursului au fost anunțați miercuri, 21 mai, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Bruxelles. Trofeele le-au fost înmânate de către comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, și de către membrii juriului.
Natura 2000 este o rețea formată din peste 27.000 de situri protejate care acoperă 18% din suprafața terestră a UE și 4% din zonele marine, protejând și valorificând patrimoniul natural al Europei.
Mai multe detalii despre premiile și premianții concursului NATURA 2000 sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/22052014_castigatori_concurs_natura_2000_ro.htm
Despre proiectul fundației ADEPT puteți citi în pagina:
http://www.fundatia-adept.org/

În perioada 2010-2012, în România au fost înregistrate 140, 406 și, respectiv, 365 de plângeri privind respectarea drepturilor pasagerilor în domeniul transportului aerian

Bruxelles, 15 mai 2014
În perioada 2010-2012, în România au fost înregistrate 140, 406 și, respectiv, 365 de plângeri privind respectarea drepturilor pasagerilor în domeniul transportului aerian. Doar o mică parte a acestor plângeri au fost reținute în vederea sancționării (între 9 și 3% în aceeași perioadă), majoritatea lor fiind soluționate fără a fi nevoie de măsuri de acest tip.
Datele de mai sus fac parte dintr-un raport, publicat de Comisia Europeană, care analizează modul în care au fost tratate plângerile privind drepturile pasagerilor, precum și modul în care a fost aplicată legislația în sectorul european al transportului aerian între 2010 și 2012.
Statisticile se bazează pe datele furnizate de către organismele naționale de asigurare a aplicării legii (ONA) din cele 28 de state membre, precum și din Islanda, Norvegia și Elveția.
Mai multe detalii pe acest subiect se găsesc în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/15052014_raport_comisie_drepturi_
pasageri_transport_aerian_ro.htm

Raportul este disponibil (în limba engleză) în pagina:
http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/air/doc/swd%282014%29156.pdf

România este unul dintre cele 10 state membre UE în care, în 2013 a fost efectuat un studiu privind profilul audienței produselor audiovizuale

Bruxelles, 15 mai 2014
România este unul dintre cele 10 state membre UE în care, în 2013, a fost efectuat un studiu privind profilul audienței produselor audiovizuale. Potrivit acestui studiu, cinematografele din România se află printre cele cu cel mai mic număr de spectatori, deși tendința de a merge la cinema este în creștere. Cele mai populare filme printre spectatorii de la cinema sunt cele americane, urmate de cele europene și apoi cele românești. Spectatorii care merg la cinema sunt în principali tineri (63,2%, în categoria de vârstă 14-29 de ani), de sex masculin (58,7%), necăsătoriți (60,9%) și cu un nivel de educație mediu spre superior (81,4%).
Acest studiu a confirmat că industria de film europeană nu își exploatează la maximum potențialul. În acest context, scopul componentei MEDIA din cadrul programului “Europa creativă” este de a sprijini 2,000 de cinematografe și 800 de filme, în următorii 7 ani, astfel încât producțiile europene să depășească granițele naționale. 56% din totalul bugetului alocat pentru program este dedicat componentei MEDIA.
Deși producțiile europene reprezintă aproape două treimi din totalul filmelor distribuite în cinematografele din UE, succesul lor de casă se reduce la doar o treime din vânzările de bilete. Numărul filmelor produse în Europa a crescut, de la aproximativ 1.100 în 2008 la 1.300 în 2012, și totuși majoritatea filmelor europene sunt prezentate numai în țara în care au fost realizate și sunt rareori distribuite dincolo de granițele naționale.
Comisia Europeană a lansat o nouă strategie a UE pentru „Filmul european în era digitală”, în căutare de soluții pentru problema de mai sus, subliniind totodată necesitatea valorificării potențialului noilor modalități de distribuție pentru a promova diversitatea culturală și a da un impuls competitivității. Documentul care prezintă strategia Comisiei sugerează că finanțarea publică ar trebui să se concentreze mai mult pe creșterea audienței filmelor europene și pe acordarea unui sprijin mai consistent dezvoltării, promovării și distribuției internaționale.
Mai multe detalii pe această temă se găsesc în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/15052014_strategie_europeana_cinema_ro.htm
Studiul privind profilul audienței este disponibil în librăria online EU Bookshop:
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=NC0414085

 

 

România este unul dintre statele membre UE care practică activ pescuitul cu setci în derivă

Bruxelles, 14 mai 2014
România este unul dintre statele membre UE care practică activ pescuitul cu setci în derivă. În acest context, ea va trebui să își adapteze legislația la noile norme în domeniu pe care Comisia Europeană intenționează să le introducă începând din ianuarie 2015.
Setcile în derivă sunt plase de pescuit care pot pluti în derivă și pot fi utilizate la suprafața mării sau aproape de aceasta pentru a captura specii de pești care înoată în partea superioară a coloanei de apă. Începând cu anul 2002, toate setcile în derivă, indiferent de mărimea lor, au fost interzise în apele UE în cazul în care erau destinate capturării speciilor mari migratoare, precum tonul și peștele-spadă.
Începând cu 1 ianuarie 2015, Comisia Europeană dorește să interzică utilizarea oricărui tip de setci în derivă pentru activitățile de pescuit desfășurate în apele UE. Propunerea Comisiei include atât interdicția totală a pescuitului cu setci în derivă în UE, cât și interdicția de a le păstra bordul navelor de pescuit. În plus, pentru a evita orice ambiguitate, propunerea detaliază și actuala definiție a setcilor în derivă.
Mai multe detalii pe această temă sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/14052014_interzicere_pescuit_
cu_setci_in_deriva_ro.htm
 

Comisia Europeană organizează la București o zi de informare pe tema instrumentelor financiare pentru IMM-uri

București, 14 mai 2014
În data de 15 mai 2014, începând cu orele 9.00, Comisia Europeană organizează la București o zi de informare pe tema instrumentelor financiare pentru IMM-uri.
În cadrul evenimentului, se va face o trecere în revistă a viitoarelor instrumente de finanțare ale UE, disponibile în cadrul programelor COSME și Orizont 2020, precum și a activităților axate pe IMM-uri desfășurate de Banca Europeană de Investiții și de Fondul European de Investiții.
Programul COSME este în primul și în primul rând un instrument care va îmbunătăți accesul IMM-urilor la finanțare, va sprijini internalizarea lor, precum și accesul lor pe piețe. 60% din bugetul estimat al programului, respectiv 2.3 de miliarde €, va fi dedicat instrumentelor financiare, furnizând garanții și capital de risc și încurajând fluxul de credite și investiții către sectorul IMM.
Mai multe detalii, precum și agenda evenimentului, sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/14052014_programul_cosme_in_romania_ro.htm

Evenimente dedicate Zilei Maritime Europene 2014

Bruxelles, 13 mai 2014
În data de 22 mai, la București, ca parte a evenimentelor dedicate Zilei Maritime Europene 2014, este organizat Forumul de Inovare Social-Economică Marea Neagră – Dunăre, pe tema promovării antreprenoriatului inteligent în contextul inovării în regiune.
Tema centrală a Zilei Maritime Europene 2014 este inovarea și cercetarea realizate în sectorul economiei maritime, ce pot determina o redresare a creșterii economice și a ocupării forței de muncă la nivel european, garantând în același timp un viitor sustenabil atât pentru mările și oceanele Europei, cât și pentru toți cetățenii a căror existență depinde de ele. Evenimentele dedicate se vor desfășura, în jurul datei de 20 mai, în principal la Bremen (în Germania), precum și în alte state membre.
La Bremen, va avea loc o conferință care va include 21 ateliere de lucru organizate de părțile interesate, două sesiuni plenare cu oratori de marcă, mai multe sesiuni la nivel înalt, o expoziție specială pe teme maritime, o serie de acțiuni publice și un eveniment inovator dedicat stabilirii de contacte. Conferința va servi, pe parcursul celor două zile, drept platformă de dezbateri și de schimb de bune practici.
Ziua Maritimă Europeană, creată la 20 mai 2008 printr-o declarație tripartită a președinților Comisiei Europene, Parlamentului European și Consiliului UE, se sărbătorește în fiecare an în jurul datei de 20 mai și are ca scop creșterea vizibilității Europei maritime. Edițiile precedente ale Zilei Maritime Europene au avut loc la Bruxelles (2008), Roma (2009), Gijon (2010), Gdansk (2011), Göteborg (2013) și Valetta (2013).
Informații despre evenimentul organizat la București sunt disponibile în pagina:
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/events-europe/black-sea-danube-social-economic-innovation-forum

Mai multe detalii despre Ziua Maritimă Europeană 2014 se găsesc în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/13052014_ziua_maritima_europeana_2014_ro.htm 

Consiliul de Miniștri al UE a adoptat noile norme de punere în aplicare a directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor

Bruxelles, 13 mai 2014
Consiliul de Miniștri al UE a adoptat noile norme de punere în aplicare a directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor. România și celelalte state membre au la dispoziție peste 2 ani pentru a-și armoniza legislația cu noile dispoziții, imediat ce acestea sunt publicate în Jurnalul Oficial.
Dreptul întreprinderilor de a oferi servicii într-un alt stat membru al UE și de a detașa temporar lucrători pentru a furniza serviciile respective se bazează pe articolul 56 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Directiva privind detașarea lucrătorilor stabilește măsuri de protecție a drepturilor sociale ale lucrătorilor detașați și de prevenire a dumpingului social, prevăzând obligația statelor membre de a se asigura că actele cu putere de lege și actele administrative ale țării-gazdă sunt aplicabile lucrătorilor detașați.
Noua directivă adoptată de Consiliul de Miniștri al UE are în vedere punerea în aplicare a celei menționate mai sus și va contribui la o mai bună implementare a acestor norme, în special în anumite sectoare, cum ar fi de exemplu construcțiile și transportul rutier. De asemenea, ea va îmbunătăți protecția drepturilor lucrătorilor detașați prin prevenirea fraudei, în special în ceea ce privește lanțurile de subcontractare, în care drepturile lucrătorilor detașați nu sunt întotdeauna respectate.
Mai multe detalii pe acest subiect sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/13052014_ocuparea_fortei_de_munca_ro.htm