Prezentare-dezbatere privind Alegerile Europarlamentare la Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava

Azi 31 martie 2014, a fost rândul liceenilor de la Colegiul  Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava, de a participa la prezentarea – dezbatere organizată de Centrul de Informare “Europe Direct” – Bucovina Suceava, privind Alegerile Europarlamentare  din luna mai 2014.
Pentru mai multe informaţii şi imagini de la acţiune vezi Galeria foto.

În cadrul eforturilor pe care le depune în prezent pentru ca negocierile cu SUA să devină cele mai deschise și mai transparente negocieri comerciale de până acum

În cadrul eforturilor pe care le depune în prezent pentru ca negocierile cu SUA să devină cele mai deschise și mai transparente negocieri comerciale de până acum, Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind protecția investitorilor și soluționarea litigiilor între investitori și stat în cadrul Parteneriatului Transatlantic pentru Comerț și Investiții (Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP).
Comisia Europeană a considerat că este necesar să lanseze această consultare publică ca răspuns la dezbaterea publică care ia amploare și la numeroasele preocupări cu privire la chestiunea soluționării litigiilor între investitori și stat în cadrul TTIP.
Scopul consultării este de a defini mai bine abordarea UE privind protecția investitorilor și soluționarea litigiilor între investitori și stat în cadrul negocierii propuse privind TTIP și de a oferi tuturor părților interesate ocazia de a-și exprima părerea.
Consultarea publică este deschisă până în data de 21 iunie 2014.
Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/27032014_comisia_
europeana_lanseaza_o_consultare_publica_online_ro.htm

Înregistrarea conferinței de presă susținute de comisarul european pentru comerț Karel DE GUCHT poate fi urmărită în pagina:

Înregistrarea sesiunii de întrebări și răspunsuri este disponibilă în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I088080 

Comisia Europeană a adoptat un pachet de măsuri menit să stimuleze modalități noi și diferite de a debloca finanțarea pe termen lung și de a contribui la reluarea creșterii economice durabile în Europa

Comisia Europeană a adoptat un pachet de măsuri menit să stimuleze modalități noi și diferite de a debloca finanțarea pe termen lung și de a contribui la reluarea creșterii economice durabile în Europa.
În cadrul Strategiei Europa 2020 și al pachetului privind energia și clima pentru 2030, vor fi necesare investiții semnificative pe termen lung în infrastructură, în noile tehnologii și inovare, în cercetare și dezvoltare și în capitalul uman. Conform estimărilor din cadrul mecanismului pentru interconectarea Europei, numai necesitățile de investiții în rețelele de infrastructură în domenii precum transporturile, energia și telecomunicațiile care prezintă importanță la nivelul UE se ridică la 1 bilion EUR de acum până în 2020.
Comunicarea privind finanțarea pe termen lung prezintă un set de acțiuni specifice pe care Comisia le va întreprinde pentru a îmbunătăți finanțarea pe termen lung a economiei europene (vezi MEMO/14/238). Două dintre aceste acțiuni sunt prezentate astăzi, și anume:
- o propunere de revizuire a normelor privind fondurile de pensii ocupaționale (revizuirea Directivei 2003/41/CE);
- o comunicare privind multifinanțarea („crowdfunding”) menită să ofere alternative de finanțare pentru IMM-uri.
Acțiunile pot fi grupate in 6 teme principale: (i) mobilizarea surselor private de finanțare pe termen lung; (ii) mai buna utilizare a fondurilor publice; (iii) dezvoltarea piețelor de capital europene; (iv) îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare; (v) atragerea de finanțare privată pentru infrastructură; și (vi) consolidarea cadrului mai larg pentru o finanțare durabilă.
Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/27032014_foaia_de_parcurs_a_comisiei_ro.htm
Înregistrarea conferinței de presă susținute de comisarul european pentru piața internă și servicii Michel BARNIER poate fi urmărită în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I088077
Înregistrarea sesiunii de întrebări și răspunsuri este disponibilă în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I088078 

Cu două luni înainte de alegerile pentru Parlamentul European

Cu două luni înainte de alegerile pentru Parlamentul European, două noi rapoarte publicate de Comisie oferă o imagine de ansamblu asupra măsurilor decisive luate pentru a face aceste alegeri și mai democratice și pentru a aduce politica europeană mai aproape de cetățeni.
Primul raport analizează modul în care recomandările formulate de Comisie anul trecut (vezi IP/13/215), pentru sporirea transparenței și a legitimității democratice a alegerilor europene, au fost puse în practică de statele membre și de partidele politice. O recomandare esențială prevedea îndeosebi ca partidele politice europene să desemneze un candidat la funcția de președinte al Comisiei.
Cel de al doilea raport analizează noul instrument de comunicare dezvoltat de Comisie de-a lungul ultimelor 18 luni – dialogurile cu cetățenii. Acestea au fost concepute pentru a informa cetățenii, pentru a le reda încrederea în instituțiile europene și naționale și pentru a-i determina să conștientizeze că vocea lor contează într-adevăr în cadrul UE.
Publicarea acestor două rapoarte coincide cu un dialog paneuropean cu cetățenii organizat la Bruxelles, la care participă peste 150 de cetățeni provenind din toată Europa (vezi IP/14/295).
Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/27032014_
rapoarte_ale_comisiei_privind_alegerile_ro.htm
 

Comisia Europeană a publicat o propunere pentru un regulament nou privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice

Comisia Europeană a publicat o propunere pentru un regulament nou privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice. Preocupările consumatorilor și ale producătorilor se află la baza acestei noi propuneri, care vizează soluționarea neajunsurilor sistemului actual. Piața produselor ecologice a UE a crescut de patru ori în ultimii 10 ani, iar normele trebuie actualizate și adaptate astfel încât sectorul să se poată dezvolta în continuare și să poată răspunde provocărilor viitoare.
Potrivit studiului privind agricultura ecologică în UE, România se află printre statele membre care au cel mai mic procent (sub 1%) de suprafață utilizată pentru acest tip de agricultură din totalul suprafeței agricole utilizate, însă se află și printre cele în care suprafața fermelor ecologice (47 ha/fermă) depășește media europeană (34 ha/fermă). Studiul se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/more-reports/pdf/organic-2013_en.pdf
Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/25032014_agricultura_ecologica_
propunere_a_comisiei_pentru_o_cantitate_mai_mare_si_o_calitate_mai_buna_ro.htm

Înregistrarea conferinței de presă susținute de comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală Dacian CIOLOȘ poate fi urmărită în clipul video de mai jos:

Înregistrarea sesiunii de întrebări și răspunsuri se găsește în clipul video de mai jos:

Conform datelor publicate de Comisia Europeană

Conform datelor publicate de Comisia Europeană, cei 400 de milioane de utilizatori de internet din Europa se confruntă cu o loterie geografică în ceea ce privește prețul, viteza și diversitatea ofertelor de servicii în bandă largă. Cele patru studii date publicității arată că nu există practic niciun model și nicio coerență între piețele de servicii în bandă largă din interiorul UE. Consumatorii sunt, de asemenea, derutați în fața informațiilor divergente furnizate de operatori, ceea ce le limitează capacitatea de a alege oferta cea mai bine adaptată necesităților lor.
Potrivit datelor dintr-unul dintre aceste studii, respectiv studiul Eurobarometru pe tema pieței de comunicații telefonice și electronice, în România doar 94% dintre cetățeni dispun de o formă de acces la serviciile de telecomunicații (față de 98% media europeană și 100% în 10 state membre), în timp ce doar 88% dispun de un telefon mobil personal (comparativ cu o medie europeană de 92%). Studiul integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_414_en.pdf
Comunicatul de presă pe tema acestor studii se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/25032014_consumatorii_sufera_
din_cauza_loteriei_geografice_existente_in_domeniul_comunicatiilor_in_banda_larga_ro.htm
 

Aproximativ unul din zece europeni (11%) admite că, în anul precedent, a cumpărat bunuri sau servicii care implică muncă la negru

Aproximativ unul din zece europeni (11%) admite că, în anul precedent, a cumpărat bunuri sau servicii care implică muncă la negru, în timp ce 4% recunosc că ei înșiși au fost plătiți la negru în schimbul unei munci fără forme legale. În plus, unul din 30 (3%) a fost plătit parțial în numerar de către angajatorul său („remunerație în plic”). Acestea sunt câteva dintre constatările unui sondaj Eurobarometru, care arată că munca la negru continuă să fie larg răspândită în Europa, deși amploarea și percepția problemei variază de la o țară la alta.
România face parte dintre statele membre cu procent ridicat de “angajați cu remunerație în plic” (7% față de media UE menționată mai sus; cel ma ridicat procent e în Letonia – 11%), însă este țara în care a fost înregistrată și cea mai importantă descreștere a numărului acestor angajați (16%).
Comunicatul  de presă integral se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/24032014_munca_la_negru_un_fenomen_larg_raspandit_ro.htm

Potrivit rezultatelor a două sondaje realizate în spitalele de urgență

Potrivit rezultatelor a două sondaje realizate în spitalele de urgență (respectiv, unități destinate îngrijirilor medicale de scurtă durată, precum și tratamentelor medicale ori chirurgicale urgente) și printre medicii generaliști din Europa, sistemele de tip e-sănătate încep să fie utilizate din ce în ce mai mult. Astfel, în 2013, 60% dintre medicii generaliști au folosit aceste instrumente, numărul lor fiind cu 50% mai mare decât în 2007. Cu toate acestea, mai rămân multe de făcut în acest sens.
Date referitoare la România se găsesc, începând cu pagina 193, în studiul “Sondajul privind spitalele europene: analiza acoperirii serviciilor de e-sănătate (2012-2013)” – disponibil în limba engleză în pagina:
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?action=display&doc_id=4715
Comunicatul de presă integral poate fi consultat în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/24032014_e-sanatatea_in_ue_care_este_diagnosticul_ro.htm

Potrivit rezultatelor ultimului sondaj Eurobarometru privind sportul și activitatea fizică

Potrivit rezultatelor ultimului sondaj Eurobarometru privind sportul și activitatea fizică, 59% dintre cetățenii Uniunii Europene nu fac niciodată sport sau rareori desfășoară activități sportive, în timp ce 41% fac sport cel puțin o dată pe săptămână.
Europa de Nord este mult mai activă fizic decât sudul și estul. 70% dintre respondenții din Suedia au declarat că fac sport sau activități fizice cel puțin o dată pe săptămână, plasându-se cu puțin înaintea Danemarcei (68%) și Finlandei (66%) și fiind urmată de Olanda (58%) și Luxemburg (54%). La cealaltă extremă a clasamentului se află Bulgaria, unde 78% dintre persoane nu fac niciodată sport sau activități fizice, urmată de Malta (75%), Portugalia (64%), România (60%) și Italia (60%).
Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/24032014_eurobarometrul_
privind_sportul_scoate_in_evidenta_niveluri_ridicate_de_inactivitate_ro.htm
 

Tinerii votează – Tinerii contează

Am primit de la Centrul EUROPE DIRECT Targoviste urmatoarea invitatie pe care o publicam pe site-ul si pe Facebook-ul CIED Bucovina Suceava.

“Va transmitem atasat invitatia la un eveniment ce va avea loc in data de 27 martie la Centrul EUROPE DIRECT Targoviste. Detalii gasiti in documentele anexate. Pentru cei care vin din alte judete trebuie sa cunoasca faptul ca se deconteaza 70% din cheltuielile cu transportul. Se asigura protocolul.”

Agenda evenimentului poate fi descarcata / vizualizata de aici
<a href=”http://www.europedirectbucovinasuceava.ro/AgendaTargoviste.pdf“>

Apel participanti seminar informativ poate fi descarcat vizualizat de aici
<a href=”http://www.europedirectbucovinasuceava.ro/ApelParticipanti.pdf“>