Comisia Europeană a instituit un grup de experți care vor lucra la elaborarea unor clauze sigure și echitabile pentru contractele de tip “cloud computing”

Comisia Europeană a instituit un grup de experți care vor lucra la elaborarea unor clauze sigure și echitabile pentru contractele de tip “cloud computing”, pe baza unui instrument opțional. Obiectivul este acela de a identifica cele mai bune practici pentru a răspunde preocupărilor exprimate de consumatori și de întreprinderile mici, care adeseori, din cauza lipsei de claritate a contractelor respective, sunt reticenți atunci când e vorba să achiziționeze servicii de acest tip. Crearea acestui grup de experți se înscrie în eforturile Comisiei de a spori încrederea în aceste servicii și de a valorifica la maximum potențialul acestora, în vederea stimulării productivității economice în Europa. Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/28102013_comisia_europeana_face_inca_un_pas_inainte_in_directia_promovarii_cloud_computingului_ro.htm 

Comisia Europeană și-a exprimat satisfacția cu privire la votul Parlamentului European cu privire la Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) pentru perioada 2014 – 2020

Comisia Europeană și-a exprimat satisfacția cu privire la votul Parlamentului European cu privire la Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) pentru perioada 2014 – 2020. Acest vot reprezintă o etapă esențială pentru realizarea unui acord politic până la sfârșitul anului, ceea ce ar permite ca fondul să devină operațional începând cu luna ianuarie 2014. Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/25102013_acord_privind_fondul_european_pentru_pescuit_si_afaceri_maritime_ro.htm

Comisia a propus o nouă declarație-standard de recuperare a TVA

Comisia a propus o nouă declarație-standard de recuperare a TVA, care ar putea reduce costurile pentru întreprinderile din UE cu până la 15 miliarde de euro pe an. Obiectivul acestei inițiative este reducerea birocrației pentru întreprinderi, facilitarea respectării obligațiilor fiscale și ameliorarea eficienței administrațiilor fiscale din Uniune. Propunerea prevede un set uniform de cerințe pentru întreprinderi la depunerea declarațiilor de recuperare a TVA, indiferent de statul membru în care se face acest lucru. Declarația-standard de recuperare a TVA – care va înlocui declarațiile naționale de recuperare a TVA – va asigura necesitatea furnizării de către întreprinderi a acelorași informații de bază, în aceleași termene, pe întreg teritoriul UE. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/23102013_simplificarea_procedurilor_pentru_intreprinderi_si_imbunatatirea_respectarii_obligatiilor_fiscale_ro.htm

Înregistrarea declarației de presă susținute de comisarul european pentru impozitare, uniune vamală, audit și luptă împotriva fraudei Algirdas ŠEMETA poate fi urmărită în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I082819

Punerea în aplicare corectă a legislației UE este o piatră de temelie a tratatelor UE și stă la baza Programului privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT)

Punerea în aplicare corectă a legislației UE este o piatră de temelie a tratatelor UE și stă la baza Programului privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT). Al 30-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE evidențiază rezultatele obținute de statele membre în materie de punere în aplicare a acestuia. Procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor care erau în curs la sfârșitul anului 2012 au fost mai puține decât în anii precedenți.
La sfârșitul anului 2012, România avea 44 de astfel de proceduri pe rol.
Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/22102013_punerea_in_aplicare_a_dreptului_ue_in_cazul_statelor_membre_ro.htm

In ultimii ani, atenția ne-a fost atrasă in mod repetat de tragice atacuri armate comise in Europa

In ultimii ani, atenția ne-a fost atrasă in mod repetat de tragice atacuri armate comise in Europa,  in special in Norvegia, Belgia, Finlanda, Franța sau Italia, pentru a menționa doar cateva. Toate țările sunt afectate de acest fenomen; in UE, pe ansamblu, peste o mie de persoane sunt victime ale omuciderilor comise cu arme de foc, in fiecare an, și o jumătate de milion de arme de foc declarate pierdute sau furate in UE continuă să fie dispărute.
Potrivit datelor stranse in cadrul consultării publice pe subiect (disponibile in pagina: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20131021_summary_remarks_consultation_en.pdf), romanii s-au pronunțat in favoarea unor norme europene care să prevadă inregistrarea obligatorie a armelor de foc, precum și crearea unei baze de date cu gloanțe și cartușe (puse la dispoziție de proprietarii armelor) care să faciliteze investigațiile criminalistice. De asemenea, o serie de organizații din Romania s-au manifestat in favoarea dezactivării ireversibile a armelor de foc, utilizandu-se aceleași modalități in intreaga UE.
Rezultatele studiului de tip Eurobarometru pe subiect referitoare la Romania pot fi consultate in pagina:
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_383_fact_ro_en.pdf

Comunicatul de presă integral este disponibil in pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/21102013_ue_trebuie_sa_isi_intensifice_actiunile_impotriva_violentei_armate_ro.htm

Inregistrarea declarației de presă susținute de comisarul european pentru afaceri interne Cecilia MALMSTROM poate fi urmărită in pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I082676

Grecia și-a anunțat decizia de a se alătura celor 15 țări care au aderat deja la normele UE ce permit cuplurilor internaționale să aleagă țara a cărei legislație să se aplice în cazul divorțului lor

Grecia și-a anunțat decizia de a se alătura celor 15 țări care au aderat deja la normele UE ce permit cuplurilor internaționale să aleagă țara a cărei legislație să se aplice în cazul divorțului lor. Prin noile norme, în vigoare din iunie 2012, se concretizează pentru prima dată decizia statelor membre ale UE de a continua integrarea prin procedura de „cooperare consolidată” (IP/10/347).
România face parte dintre statele membre care, în data de 12 iulie 2010, au adoptat Decizia Consiliului de autorizare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legislației aplicabile divorțului și separării de drept (IP/10/917, MEMO/10/100).Ea a fost publicată în Jurnalul Oficial al UE la 22 iulie 2010. Țări participante au organizat mai apoi negocieri și, la 20 decembrie 2010, au adoptat un Regulament al Consiliului ce conține normele detaliate care se vor aplica pe viitor divorțurilor internaționale (regulament ce  a fost publicat în Jurnalul Oficial al UE la 29 decembrie 2010).
Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/18102013_grecia_a_aderat_la_noile_norme_ue_ce_sprijina_cuplurile_internationale_ro.htm

 

În prezent, fiecare gospodărie din UE poate avea o conexiune în bandă largă de bază, datorită disponibilității la nivel paneuropean a serviciilor în bandă largă prin satelit

În prezent, fiecare gospodărie din UE poate avea o conexiune în bandă largă de bază, datorită disponibilității la nivel paneuropean a serviciilor în bandă largă prin satelit. Conexiunile prin satelit sunt acum disponibile în toate cele 28 de state membre, ceea ce înseamnă că orice european poate contracta un abonament prin satelit, inclusiv cele trei milioane de persoane pentru care nu există încă acoperire prin rețelele în bandă largă fixe și mobile.
Romania este considerată a fi conectată la internetul în bandă largă în proporție de 87% (vezi: http://www.broadbandforall.eu/).

Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/17102013_servicii_in_banda_larga_de_mare_viteza_pentru_toti_ro.htm

Comisia a adoptat joi, 17 octombrie 2013, 108 decizii în ceeea ce privește neîndeplinirea obligațiilor conform legislației UE

Comisia a adoptat joi, 17 octombrie 2013108 decizii în ceeea ce privește neîndeplinirea obligațiilor conform legislației UE, printre care se numără 12 avize motivate și 5 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. Unul dintre avizele motivate date publicității se referă și la România și este în domeniul eficienței energetice a clădirilor. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/17102013_decizii_privind_procedurile_de_constatare_a_neindeplinirii_obligatiilor_potrivit_legislatiei_comunitare_ro.htm 

În cadrul celei mai radicale revizuiri a politicii UE în domeniul infrastructurii de transport

În cadrul celei mai radicale revizuiri a politicii UE în domeniul infrastructurii de transport, de la lansarea sa în anii ’80, Comisia a publicat noi hărți ale celor nouă coridoare principale care vor acționa ca o coloană vertebrală în cadrul pieței unice europene și vor revoluționa conexiunile est–vest. Pentru a atinge acest nivel de ambiție, finanțarea UE pentru infrastructura de transport se va tripla pentru perioada 2014–2020, ajungând la 26 de miliarde de euro.
Proiectele ce implică România sunt cele incluse în Coridorul Rin-Dunăre, a cărui axă principală este formată de căile navigabile interioare Main și Dunăre, și în Coridorul Orient/est-mediteraneean, ce face legătura între interfețele maritime ale Mării Nordului, Mării Baltice, Mării Negre și Mării Mediterane, optimizând utilizarea porturilor vizate și a autostrăzilor maritime aferente.
Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/17102013_noua_politica_de_infrastructura_a_ue_ro.htm 

În cadrul seriei de rapoarte anuale Comisia Europeană recomandă acordarea statutului de țară candidată Albaniei

În cadrul seriei de rapoarte anuale pe această temă, Comisia Europeană recomandă acordarea statutului de țară candidată Albaniei și, pentru a cincea oară consecutiv, deschiderea negocierilor de aderare cu fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. De asemenea, Comisia evaluează progresele realizate în ultimul an de celelalte țări din Balcanii de Vest și de Turcia, în direcția aderării la UE. Având în vedere decizia Guvernului Islandei de a suspenda negocierile de aderare, un raport simplificat privind această țară face bilanțul stadiului său actual din perspectiva alinierii la UE. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/17102013_extinderea_ue_prioritati_pentru_2014_ro.htm