Aproximativ douăzeci de înalți reprezentanți ai religiilor creștină, iudaică și musulmană, precum și ai comunității hinduse, din întreaga Europă s-au reunit la sediul Comisiei Europene, la Bruxelles

Aproximativ douăzeci de înalți reprezentanți ai religiilor creștină, iudaică și musulmană, precum și ai comunității hinduse, din întreaga Europă s-au reunit la sediul Comisiei Europene, la Bruxelles, sub deviza „Cum să plasăm cetățenii în inima Europei, într-o lume în schimbare”. Această reuniune la nivel înalt, care a avut loc în contextul Anului European al Cetățenilor 2013, a fost convocată de președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și co-prezidată de către președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, și de către vicepreședintele Parlamentului European, László Surján. Participanții au luat parte la o discuție deschisă privind modalitățile de a aduce Europa mai aproape de cetățeni. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:
 http://ec.europa.eu/romania/news/30052013_cetatenia_europeana_ro.htm

Înregistrarea conferinței de presă comune susținute de președintele Comisiei Europene José Manuel BARROSO, președintele Consiliului European Herman VAN ROMPUY, vicepreședintele Parlamentului European László SURJÁN și de liderii religioși poate fi urmărită în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I078727 

Cele mai recente date privind stocurile de pește din apele UE

Cele mai recente date privind stocurile de pește din apele UE indică faptul că eforturile Comisiei Europene de a elimina progresiv pescuitul excesiv au dat roade. Într-un document de consultare recent adoptat, Comisia Europeană informează cu privire la starea stocurilor europene de pește și își prezintă intențiile privind propunerile referitoare la posibilitățile de pescuit pentru 2014. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/30052013_posibilitati_de_pescuit_2014_ro.htm 

Comisia Europeană ia noi măsuri pentru a ajuta statele membre să-și recupereze bunurile din patrimoniul național care au părăsit ilegal teritoriul lor

Comisia Europeană ia noi măsuri pentru a ajuta statele membre să-și recupereze bunurile din patrimoniul național care au părăsit ilegal teritoriul lor. Antonio Tajani, vicepreședinte al Comisiei Europene, a propus să se consolideze mecanismele de restituire de care dispun statele membre, deoarece legislația actuală nu se dovedește suficient de eficace atunci când vine vorba de recuperarea bunurilor din patrimoniul național care au părăsit ilegal teritoriul unei țări. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/30052013_repatriere_bunuri_patrimoniu_national_ro.htm

Comisia Europeană a transmis societății OPCOM S.A. și societății-mamă a acesteia, CNTEE Transelectrica S.A.

Comisia Europeană a transmis societății OPCOM S.A. și societății-mamă a acesteia, CNTEE Transelectrica S.A., o comunicare privind obiecțiile referitoare la practica comercială a OPCOM de a solicita participanților la piața spot de energie electrică a OPCOM de a fi înregistrați în scopuri de TVA în România. Opinia preliminară a Comisiei este că OPCOM, operatorul singurei burse de energie din România, discriminează societățile comerciale pe motiv de naționalitate/loc de stabilire, încălcând astfel normele antitrust ale UE. Trimiterea unei comunicări privind obiecțiile nu aduce atingere rezultatului final al investigației. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:
 http://ec.europa.eu/romania/news/30052013_opcom_ro.htm

Recomandările specifice de țară pentru România în 2013

Recomandările specifice de țară pentru România în 2013 sunt în număr de opt și au fost elaborate pentru a o ajuta să își îmbunătățească performanțele economice. Pe scurt, ele includ:

  1. Implementarea programului preventiv –  România a negociat cu Comisia Europeană și cu FMI un program preventiv de ajustare economică în 2011. În martie 2013, România a cerut oficial o extindere cu 3 luni a acestui program. În aceste condiții, evaluare finală a programului va avea loc până la sfârșitul anului 2013.
  2. Finanțe publice și un sistem de impozitare sustenabile – Deși consolidarea fiscală a continuat, disciplina fiscală reprezintă în continuare o mare provocare, iar sustenabilitatea și adecvarea sistemului de pensii se confruntă cu riscuri de nivel mediu pe termen lung. Din acest motiv, România ar trebui să își imbunătățească sistemul de colectare a taxelor, să egalizeze vârsta de pensionare pentru femei și bărbați și să sprijine reformarea sistemului de pensii prin promovarea ocupării lucrătorilor cu vârste mai înaintate.
  3. Reforma sectorului de sănătate – Sunt dezechilibre majore în sistemul de sănătate din România în special din cauza utilizării ineficiente a resurselor și a proastei gestionări. România ar trebui să facă eforturi suplimentare pentru a mări raportul costuri-eficiență din sistem, prin reducerea spitalizării excesive și prin îmbunătățirea serviciilor de tratement ambulatoriu.
  4. Piața muncii, șomajul în rândul tinerilor și sărăcia – România a avut o rată de ocupare scăzută în 2012, iar gradul de ocupare al tinerilor a fost printre cele mai reduse din UE. România trebuie să își îmbunătățească calitatea politicilor active de pe piața muncii și să pună în practică fără întârziere Planul Național de Ocupare a Tineretului. Numărul de populație ce riscă sărăcia și excluziunea socială este și el foarte mare, iar cei mai afectați sunt copiii. România trebuie să adopte legislația în domeniu care nu a fost adoptată încă și să garanteze conectarea ei cu măsurile de activare.
  5. Reforma sistemului de învățământ – România se confruntă cu o importantă provocare în ceea ce privește calitatea sistemului său de învățământ și formare profesională. Abandonul școlar timpuriu este, de asemenea, o provocare semnificativă. România trebuie să pună în practică reformele, în paralel cu dezvoltarea capacității sale administrative. Învățământul universitar va trebui să fie aliniat la nevoile de pe piața muncii și să permită un acces îmbunătățit persoanelor defavorizate.
  6. O mai bună administrație publică – Capacitatea administrativă slabă este una dintre preocupările majore în ce privește România, ea contribuind la rata redusă de absorbție a fondurilor europene. Guvernanța și calitatea administrației publice trebuie, din acest motiv, să fie consolidate.
  7. Mediul de afaceri – Pentru România un mediu de afaceri slab și un sprijin redus pentru activitatea de cercetare-inovare reprezintă provocări majore. Autoritățile trebuie să garanteze un sistem de e-guvernare coerent și să facă eforturi suplimentare pentru a facilita accesul la finanțare, precum și să reducă birocrația în domeniul IMM-urilor. România va trebui să își imbunătățească, de asemenea, eficiența și independența sistemului judiciar, precum și gradul de eficacitate al politicilor de combatere a corupției, în special în domeniul achizițiilor publice.
  8. Energie și transport – România are un grad redus de concurență și eficiență în sectoarele industriale de energie și transport. Trebuie să asigure liberalizarea prețurilor la gaz și electricitate, să consolideze managementul companiilor de stat și autorităților de reglementare, precum și să finalizeze interconectarea transfrontalieră. Gradul de introducere a conexiunilor de tip broadband este cel mai redus din UE; ele ar trebui să fie introduse pe plan larg. În sectorul transporturilor este necesară o planificare amănunțită pe termen lung.

 Textul recomandărilor (în limba română) este disponibil în pagina:

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2013_romania_ro.pdf

 Propunerea Comisiei referitoare procedura de deficit excesiv (în română) este disponibilă în pagina:

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/edp2013_romania_ro.pdf

Săptămâna 27-31 mai este importantă pentru guvernanța economică europeană

Săptămâna 27-31 mai este importantă pentru guvernanța economică europeană pentru că intră în vigoare Pachetul privind supravegherea bugetară și vor fi publicate recomandările specifice anuale ale Comisiei Europene pentru fiecare dintre statele membre ale Uniunii Europene. Informații despre pachetul de norme ce intră în vigoare în data de 30 mai se găsesc în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/28052013_pachetul_privind_supravegherea_bugetara_ro.htm

Comisia Europeană și CERN au convenit să sprijine construcția uneia dintre cele mai ambițioase instalații de cercetare din Orientul Mijlociu

Comisia Europeană și CERN au convenit să sprijine construcția uneia dintre cele mai ambițioase instalații de cercetare din Orientul Mijlociu, denumită SESAME. Ea reprezintă o așa-numită sursă luminoasă sincrotron, funcționând în mod concret ca un microscop gigantic. SESAME va permite cercetătorilor din regiune să investigheze proprietățile materialelor avansate, proceselor biologice și artefactelor culturale. Proiectul reprezintă o întreprindere comună unică, cu sediul în Iordania, care reunește oameni de știință din țările sale membre: Bahrain, Cipru, Egipt, Iran, Israel, Iordania, Pakistan, Autoritatea Palestiniană și Turcia. Alături de obiectivele sale științifice, proiectul își propune să promoveze pacea în regiune cu ajutorul cooperării științifice (MEMO/13/460). Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/28052013_cercetare_orientul_mijlociu_ro.htm

Aproape o jumătate dintre cetățenii UE (46%) folosesc astăzi internetul

Aproape o jumătate dintre cetățenii UE (46%) folosesc astăzi internetul pentru a căuta un loc de muncă, a folosi serviciile librăriilor publice, a transmite o declarație de impozitare, a înregistra o naștere, a cere un pașaport sau pentru a utiliza alte servicii de e-Guvernare. 80% afirmă că serviciile publice online reprezintă o economie de timp, 76% apreciază flexibilitatea lor, iar 62% afirmă că acestea îi ajută să economisească bani. Utilizatorii sunt însă mai mulțumiți de serviciile bancare online (nota de satisfacție 8,5 pe o scară de la 0 la 10) și de cumpărăturile online (7,6) decât de serviciile publice online (6,5). Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/28052013_e_guvernare_ro.htm

Avocatul Poporului (Ombudsman) European a gestionat peste 30.000 de plângeri

Avocatul Poporului (Ombudsman) European a gestionat peste 30.000 de plângeri și a deschis aproape 3.500 de investigații în ce privește suspiciuni de proastă administrare în cadrul instituțiilor UE în ultimii 10 ani de activitate. Doar în 2012, instituția a primit 2.442 de plângeri (față de 2.510 în 2011) și a pornit un număr record de investigații  - 465 (comparativ cu 396 în 2011). Majoritatea investigațiilor din 2012 se referă la lipsa transparenței (21.5%), inclusiv refuzul de a furniza anumite documente sau informații. Alte cazuri s-au referit la problemele înregistrate în executarea contractelor sau licitațiilor cu fonduri UE, conflictele de interes, lipsa de fairplay, întârzierile sau cazurile de discriminare.
În 2012, au fost primite cele mai multe plângeri din Spania (340), Germania (273), Polonia (235) și Belgia (182). După analizarea tuturor plângerilor, în jur de 1.500 dintre ele au fost transmise instituțiilor de resort naționale sau regionale din statele membre, comisiei de petiții din cadrul Parlamentului European, Comisiei Europene și altor mecanisme de soluționare a problemelor, precum SOLVIT sau “Your Europe Advice”.
Comunicatul de presă integral este disponibil, în engleză, franceză sau germană, în pagina:
http://europa.eu/rapid/press-release_EO-13-27_en.htm

Cel de al 13-lea raport anual OLAF a fost publicat săptămâna trecută

Cel de al 13-lea raport anual OLAF a fost publicat săptămâna trecută.
Principalele concluzii ale acestui raport sunt după cum urmează:
- În 2012, durata investigațiilor și a procedurilor de coordonare a cazurilor s-a redus serios, ajungând până la o medie de 22,6 luni, inclusiv perioda de identificare, acest lucru însemnând o reducere cu 22% față de 2011;
- Durata medie a etapei de identificare a fost redusă de la 6,8 la 1,4 luni, o reducere cu 80% comparativ cu 2011. Prin proceduri noi și îmbunătățite, OLAF poate acum decide mai repede dacă să inițieze sau nu un caz;
- Ca rezultat al investigațiilor sale, OLAF a făcut recomandări financiare pentru recuperarea a 284 de milioane de euro. La data publicării raportului, suma recuperată în 2012, potrivit autorităților de resort, totaliza 94,5 de milioane de euro;
- OLAF a primit și gestionat un număr crescut de notificări: 1.264 de materiale în 2012, cu 21% mai mult decât în 2011. În timp ce marea majoritate a acestor notificări provin din surse private, numărul celor ce au fost depuse de statele membre s-a dublat, semnal al creșterii gradului de încredere în OLAF.
Comunicatul de presă integral este disponibil, în engleză, franceză și germană, în pagina:
http://europa.eu/rapid/press-release_OLAF-13-2_en.htm